To Learn Arabic: How to learn Arabic in Syria .
About Syria

About Us

The Importance of Arabic
Studying The Language
Method of Teaching
Whom We Teach
Our Private Arabic Courses
The Schedules and Plans
Jobs in Syria

Other Services

Our Fees
Contact us
Testimonials
Arabic Music
Arabic Gallery
Links
To Learn Arabic
To Learn Arabic is for
non-native speakers

counter visitors

since 1/3/2005
Tell Your Friends


Štúdium jazyka

Arabčina je výnimočne bohatý jazyk a trvá niekoľko rokov ju kompletne zvládnuť. To by Vás však nemalo odradiť od toho, aby ste sa do nej pustili, pretože neexistuje prekážka, ktorá by Vám zabránila získať základné znalosti v relatívne krátkej dobe.

Najefektívnejším spôsobom zlepšenia jazykových znalostí je čas strávený v arabskom svete a spája jazykové schopnosti s obohatením o znalosť arabských zvykov a tradícií. Aj najmenšia znalosť jazyka Vám bude otvárať dvere, keďže Arabi sú vždy poctení tým, že návštevníci sa snažia učiť ich jazyk.

Študentov arabčiny sa stále pýtajú, prečo sa učia tento jazyk. Dôvod tejto otázky je jasný – arabčina je jazyk pre mnohých cudzí, netradičný, absurdne zložitý a nikdy sa nestane hlavným svetovým jazykom. Štúdium taliančiny, napríklad, je bežne akceptované, aj keď z globálneho hľadiska je taliančina oveľa menej dôležitá. Niektorí sa dokonca pýtajú, či má arabčina právo byť nazývaná moderným jazykom. Preto považujeme za dôležité zdôrazniť dôležitosť a potrebnosť arabčiny, najmä preto, že len málo Európanov je schopných konverzovať v tomto významnom jazyku.

To Learn Arabic
Private language school in Damascus, Syria